Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2020

The six-step COVID-19 business continuity plan for SMEs

Công cụ này được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Điều đó có nghĩa là bằng cách thiết kế một kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) cho doanh nghiệp của bạn. Công cụ sẽ cho phép bạn: Đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương của doanh nghiệp của bạn; và Phát triển hệ thống rủi ro và dự phòng hiệu quả cho doanh nghiệp. Công cụ này nhằm mục đích thiết lập hồ sơ rủi ro của các doanh nghiệp của bạn và mức độ dễ bị tổn thương đối với COVID-19 về mặt tác động của nó đối với Con người, Quy trình, Lợi nhuận và Quan hệ đối tác của bạn (trên 4Ps). Con người: cuộc sống của công nhân và thành viên gia đình Quy trình: hoạt động doanh nghiệp Lợi nhuận: tạo doanh thu Quan hệ đối tác: tạo điều kiện cho môi trường thực hiện các hoạt động kinh doanh Công cụ này chủ yếu nhắm vào các doanh nghiệp nhỏ hơn với nguồn lực hạn chế và được cấu trúc thành hai phần. Phần đầu tiên là một đánh giá rủi ro mà bạn có thể nhanh chóng làm. Nó thiế

Rủi ro về Ecgonomi nên được quản lý như thế nào?

Rủi ro về Ecgonomi nên được quản lý như thế nào? Bằng chứng về y tế và khoa học gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của hướng tiếp cận nhằm ngăn ngừa và giảm bớt rủi ro chấn thương cơ xương. Hướng tiếp cận ecgonomi, nếu được tiến hành hiệu quả, bao gồm nghiên cứu chính xác về tính chất của nhiệm vụ công việc và các hoạt động do cá nhân hoàn thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tập hợp thông tin chủ đạo liên quan đến nhiệm vụ công việc. Hướng tiếp cận này sẽ chỉ rõ liệu các yếu tố rủi ro ecgonomi có hiện diện hay không. Để bảo đảm các hoạt động công việc được thiết kế và lập kế hoạch nhằm giảm thiểu rủi ro chấn thương, cần nhận diện được các yếu tố rủi ro ecgonomi và quản lý thông qua quy trình đánh giá rủi ro. Các công cụ đánh giá rủi ro phù hợp đánh giá nhiệm vụ công việc, nhận diện các rủi ro và đưa ra những can thiệp thích hợp nhằm tránh hoặc giảm bớt rủi ro do chấn thương. Phần này của tài liệu giải thích cách thức quản lý rủi ro ecgonomi thông qua quy trình đánh giá rủi

Các yếu tố rủi ro ecgonomi (ergonomic) chính là gì?

Phần này giải thích các yếu tố rủi ro ecgonomi chính và kiểm tra tác động của chúng đối với sức khỏe con người bằng việc sử dụng các ví dụ tại nơi làm việc. Các yếu tố rủi ro ecgonomi vật lý có thể gây hại cho cơ thể và có thể người lao động bị chấn thương cơ xương hoặc bệnh tật. Có nhiều yếu tố rủi ro ecgonomi vật lý, bao gồm: • lực, ví dụ như nâng, đẩy, kéo hoặc mang vác vật nặng; • tư thế bất lợi, ví dụ như vặn, vươn hoặc uốn; • sự lặp lại và thiếu thời gian phục hồi; • công việc tĩnh, và • các yếu tố môi trường, ví dụ thiếu không gian, bề mặt làm việc không bằng phẳng, thiết kế khu vực làm việc kém, ánh sáng kém. Các ví dụ dưới đây minh họa các yếu tố rủi ro ecgonomi chính có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc hiệu quả. Lực Điều cần thiết là phải xem xét các loại vật nặng được nâng, đặc biệt là cân nặng và kích cỡ của chúng. Vấn đề chính đối với các công việc có yêu cầu nâng vật nặng là tải cơ quá mức, đặc biệt là trên đĩa đệm cột sống thắt lưng. Lực

ISO có những tiêu chuẩn nào cho sự đổi mới?

Đổi mới là gì? Hướng dẫn sử dụng OECD thang Oslo 2018: Hướng dẫn thu thập, báo cáo và sử dụng dữ liệu về đổi mới xác định bốn loại đổi mới: sản phẩm, quy trình, tiếp thị và tổ chức. Theo các hướng dẫn này, một sự đổi mới là một sản phẩm hoặc quy trình mới hoặc được cải tiến khác biệt đáng kể so với các sản phẩm hoặc quy trình trước đó và được cung cấp cho người dùng. Định nghĩa này phù hợp với những gì được tìm thấy trong các tiêu chuẩn ISO để chúng có thể là công cụ hữu ích để so sánh và đánh giá sự đổi mới trong và giữa các tổ chức. Tại sao chúng ta cần các tiêu chuẩn ISO để đổi mới? Bởi vì đổi mới là một khía cạnh của thay đổi kinh doanh và tổ chức có thể được quản lý. ISO có hàng trăm tiêu chuẩn hỗ trợ sự phát triển và khả năng cạnh tranh của các tổ chức. Chúng giúp đặt các hệ thống và quy trình vào vị trí tạo ra giá trị gia tăng và đóng góp cho tổ chức cách khai thác và tối đa hóa sự đổi mới của riêng tổ chức. Theo cách này, các tiêu chuẩn ISO giúp xây dựng một xã