Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2020

THIẾT KẾ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN THEO PHƯƠNG PHÁP SIPOC

Nắm bắt được hình ảnh như một hình ảnh của một tổ chức Các quy trình rất quan trọng bởi vì nó cho phép một công ty sẵn sàng lựa chọn dự án và giới thiệu các công cụ DMAIC (Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải thiện, Kiểm soát). Nếu được thực hiện chính xác, việc xác định trạng thái hiện tại của công ty quy trình có thể giúp chia nhỏ các khu vực trọng tâm chiến lược thành ý tưởng dự án. Mục tiêu cần đảm bảo rằng các dự án có giá trị cao, có phạm vi tốt được xác định và liên kết với các mục tiêu chiến lược của công ty. Đây là tầm quan trọng của nhận dạng dự án và lập bản đồ quy trình: Nó cho phép một tổ chức hiểu rõ hơn tất cả các bước, đầu vào và đầu ra quan trọng và dòng sản phẩm và thông tin từ nhà cung cấp đến khách hàng. Được trang bị một sự hiểu biết trực quan chi tiết và được chia sẻ về cách thức thực hiện công việc, tổ chức có thể dễ dàng xác định các ý tưởng dự án để cải thiện. Phương pháp tiếp cận lập bản đồ quy trình - SIPOC Mục đích của việc lập bản đồ quy trình hiện tại

Một số ví dụ về POKA YOKE

Poka Yoke là gì? Poka Yoke, nghĩa là chống lỗi theo tiếng Nhật, ngăn ngừa những sai lầm có thể tránh được xảy ra. Điều này áp dụng cho bất kỳ môi trường nào, có thể là trong sản xuất, bệnh viện hoặc thậm chí trong nhà. Mục đích của việc chống lỗi là để loại bỏ nhu cầu mọi người nghĩ về các sản phẩm hoặc quy trình họ đang sử dụng. Điều này là do các sản phẩm có thiết kế khiến cho không thể sử dụng chúng sai cách. Khi ai đó sử dụng sản phẩm sai cách, nó không hoạt động và người dùng thấy rằng họ đang làm sai. Các tính năng thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả làm cho các lỗi khó xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm. Nguồn gốc và ứng dụng Khái niệm được phát triển từ nhu cầu đạt được chất lượng trong các quy trình sản xuất. Đó là Shigeo Shingo, một trong những người tiên phong của Hệ thống sản xuất Toyota, người đã đề xuất khái niệm này. Ông là một bậc thầy chất lượng, người đã đề xuất ý tưởng ‘Zero Defects, là một mô hình chất lượng. Suy nghĩ là một qu

ISO 22301:2012 AN NINH XÃ HỘI - HỆ THỐNG QUẢN LÝ KINH DOANH LIÊN TỤC - CÁC YÊU CẦU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 22301:2018 ISO 22301:2012 AN NINH XÃ HỘI - HỆ THỐNG QUẢN LÝ KINH DOANH LIÊN TỤC - CÁC YÊU CẦU Societal Security - Business Continuity Management Systems - Requirements Lời nói đầu TCVN ISO 22301:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 22301:2012; TCVN ISO 22301:2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/176  Quản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng  biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu 0.1  Khái quát Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết lập và quản lý hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (BCMS) một cách hiệu lực. BCMS nhấn mạnh tầm quan trọng của: - việc hiểu nhu cầu của tổ chức và sự cần thiết đối với việc thiết lập chính sách và mục tiêu quản lý kinh doanh liên tục, - áp dụng và triển khai các kiểm soát và biện pháp để quản lý khả năng tổng thể của tổ chức nhằm quản lý các sự cố gián đoạn, - theo dõi và xem xét kết quả thực hiện và hiệu