Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2019

Chiến lược Đại dương Xanh

Nhiều người trong chúng ta muốn giảm cân. Nếu đó là một trong những mục tiêu của bạn, bạn đạt được mục tiêu giảm cân bằng cách ăn ít hơn và / hoặc bằng cách giảm lượng calo thông qua tập thể dục. Các cách bạn quản lý cân nặng của bạn, theo cách nói quản lý, là các chiến lược. Tài liệu quản lý đầy rẫy những định nghĩa về chiến lược và những gì nó làm. Bài viết này cố gắng tổng hợp các vô số định nghĩa này để đề xuất rằng chiến lược là một tập hợp các sáng kiến ​​được thực hiện để đạt được các mục tiêu của một tổ chức. Để thực hiện những mục tiêu này sẽ đòi hỏi một công ty phải có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Khả năng cạnh tranh có nghĩa là một công ty có khả năng thu về lợi nhuận vượt trội so với phần còn lại của đối thủ. Đó là chiến lược quyết định khả năng cạnh tranh của một công ty. Khi một công ty luôn có lợi nhuận cao hơn so với đối thủ, thì chúng tôi nói rằng nó có lợi thế cạnh tranh bền vững. Do đó, chúng ta cần nghiên cứu chiến lược của nó để xác định nguồn gốc thành