Chuyển đến nội dung chính

ISO 44001:2017

Hình ảnh có liên quan
Điều khoản 1: Phạm vi

Điều khoản này nêu chi tiết phạm vi của tiêu chuẩn quốc tế, trong đó quy định các yêu cầu để xác định, phát triển và quản lý hiệu quả các mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các tổ chức. Nó cho phép các tổ chức thuộc mọi quy mô từ tất cả các lĩnh vực làm việc cùng nhau ở các cấp độ khác nhau từ các dự án đặc biệt và các đơn vị hoạt động với các chức năng rất cụ thể đến các liên doanh trên toàn tổ chức và chuỗi cung ứng đầu cuối.

Điều khoản 2: Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn

Không có tài liệu tham khảo quy phạm trong tiêu chuẩn. Điều khoản được giữ lại để duy trì sơ đồ đánh số giống như tất cả các tiêu chuẩn cấu trúc bậc cao trong hệ thống quản lý ISO khác.

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, việc liệt kê các thuật ngữ và định nghĩa có vẻ khó hiểu vì chúng không được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Thay vào đó, các thuật ngữ được liệt kê liên quan đến tầm quan trọng khái niệm của chúng (và do đó, nơi chúng xảy ra trong tiêu chuẩn). Có thể dễ dàng hơn để sử dụng danh sách này kết hợp với danh sách theo thứ tự chữ cái trong Phụ lục C.

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

Điều khoản này thiết lập bối cảnh của hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh và củng cố phần còn lại của tiêu chuẩn. Bạn sẽ cần xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong và nhu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan của bạn và cách giá trị được phân phối cho họ. Nó cũng giải quyết việc tạo ra khái niệm giá trị.

Trong trường hợp này, thuật ngữ ‘vấn đề không chỉ bao gồm các vấn đề hoặc các vấn đề tiềm ẩn mà còn là các chủ đề quan trọng để hệ thống giải quyết, chẳng hạn như thay đổi hoàn cảnh, yêu cầu pháp lý và các nghĩa vụ khác.

Điều khoản này cũng bao gồm việc xác định phạm vi của hệ thống quản lý hợp tác. Phạm vi được dự định để làm rõ các ranh giới mà hệ thống sẽ áp dụng. Ngoài ra, điều khoản 4 yêu cầu bạn phải thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Điều khoản 5: Lãnh đạo

Điều khoản này là tất cả về vai trò của quản lý cấp cao của trực tuyến, đó là người hoặc nhóm người chỉ đạo và kiểm soát tổ chức ở cấp cao nhất. Mục đích là để thể hiện sự lãnh đạo và cam kết bằng cách tích hợp quản lý mối quan hệ hợp tác vào chiến lược kinh doanh tổng thể.

Quản lý cấp cao phải thể hiện sự tham gia lớn hơn vào hệ thống quản lý và cần thiết lập chính sách quan hệ hợp tác kinh doanh, có thể bao gồm các cam kết cụ thể đối với một tổ chức bối cảnh bên ngoài những người yêu cầu trực tiếp.

Có sự tập trung nhiều hơn vào quản lý hàng đầu để cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý. Truyền thông là chìa khóa và quản lý cấp cao có trách nhiệm đảm bảo cấu trúc và chi tiết của nó được cung cấp, truyền đạt, duy trì và hiểu rõ bởi tất cả các bên.

Cuối cùng, quản lý cấp cao cần phân công trách nhiệm và quyền hạn có liên quan, cũng như hỗ trợ những người có liên quan khi hệ thống được phát triển, triển khai và khi nó phát triển.

Điều khoản 6: Kế hoạch

Điều khoản này tập trung vào cách tổ chức lên kế hoạch hành động để giải quyết cả rủi ro và cơ hội đã được xác định trong điều khoản 4. Nó tập trung vào tổ chức phát triển và sử dụng kế hoạch
quá trình, thay vì một thủ tục để giải quyết cả một loạt các yếu tố và rủi ro liên quan đến các yếu tố đó.

Việc xem xét các rủi ro cần phải tương xứng với tác động tiềm năng mà chúng có thể có. Một lĩnh vực quan trọng khác của điều khoản này là sự cần thiết phải thiết lập các mục tiêu có thể đo lường và sau đó giao tiếp và giám sát các mục tiêu đó. Cuối cùng, điều khoản này quy định rằng ai, cái gì, ở đâu và khi nào liên quan đến việc đạt được các mục tiêu phải được xác định.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Điều khoản này là tất cả về việc thực hiện các kế hoạch và quy trình cho phép một tổ chức đáp ứng hệ thống quản lý của họ. Nói một cách đơn giản, đây là một yêu cầu rất mạnh mẽ bao gồm tất cả các nhu cầu nguồn lực của hệ thống.

Các tổ chức sẽ cần xác định năng lực cần thiết của những người làm công việc, dưới sự kiểm soát của hệ thống, ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống quản lý, khả năng thực hiện nghĩa vụ của họ và đảm bảo họ được đào tạo phù hợp.

Ngoài ra, các tổ chức cần đảm bảo rằng tất cả những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức đều nhận thức được chính sách mối quan hệ hợp tác, công việc của họ có thể ảnh hưởng đến điều này như thế nào và hệ lụy của việc không tuân thủ mối quan hệ hợp tác kinh doanh hệ thống quản lý. Ngoài ra còn có các yêu cầu đối với thông tin tài liệu liên quan đến việc tạo, cập nhật và kiểm soát dữ liệu cụ thể.

Một kế hoạch quản lý mối quan hệ doanh nghiệp cũng là cần thiết. Nó sẽ giúp xác định và liên kết với các quy trình và quy trình quản lý và vận hành khác của bạn.

Điều khoản 8: Hoạt động

Điều khoản này giải thích hành trình tám giai đoạn của mối quan hệ hợp tác kinh doanh và những gì các tổ chức cần làm trong suốt quá trình.

Mặc dù mỗi giai đoạn có những yêu cầu riêng, nhưng ở mức cao, nó bao gồm:
1 Nhận thức: xác định nếu cộng tác là một tùy chọn cho tổ chức
2 Kiến thức: xác định lợi ích của và xây dựng trường hợp kinh doanh cho sự hợp tác
3 Đánh giá nội bộ: xác định nếu một tổ chức có thể hợp tác
4 Lựa chọn đối tác: thiết lập quy trình để tìm đối tác phù hợp
5 Làm việc cùng nhau: phát triển một mô hình hợp tác
6 Tạo ra giá trị: phát triển một quá trình cải tiến liên tục
7 Ở cùng nhau: quản lý, theo dõi và đo lường mối quan hệ
8 Chiến lược rút lui: phát triển một cách có lợi cho cả hai để kết thúc mối quan hệ hợp tác

Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất

Đây là tất cả về việc đo lường và đánh giá hệ thống quản lý mối quan hệ hợp tác kinh doanh của bạn để đảm bảo rằng nó hiệu quả và nó giúp bạn liên tục cải thiện. Bạn sẽ cần xem xét những gì nên được đo lường, phương pháp được sử dụng và khi nào dữ liệu cần được phân tích và báo cáo.

Theo khuyến nghị chung, các tổ chức nên xác định thông tin nào họ cần để đánh giá hiệu suất và hiệu quả. Cũng phải có một phân tích về mối quan hệ được gọi là ’đánh giá thoát ra để giải quyết chất lượng của các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ, giá trị của sự hợp tác và kết quả của nó.

Đánh giá nội bộ sẽ cần phải được thực hiện và có một số tiêu chí đánh giá nhất định, được xác định để đảm bảo rằng kết quả của các cuộc kiểm toán này được báo cáo cho nhóm quản lý có liên quan. Cuối cùng, các đánh giá về quản lý sẽ cần được thực hiện và thông tin được ghi lại trên tài liệu phải được giữ làm bằng chứng.

Điều khoản 10: Cải tiến

Điều khoản này yêu cầu các tổ chức xác định và xác định các cơ hội để cải tiến liên tục hệ thống quản lý. Yêu cầu cải tiến liên tục đã được mở rộng để đảm bảo rằng sự phù hợp và đầy đủ của nó cũng như hiệu quả của nó. Được xem xét trong ánh sáng của hiệu suất hợp tác nâng cao.

Có một số hành động được yêu cầu bao gồm xử lý các hành động khắc phục. Đầu tiên các tổ chức cần phản ứng với sự không phù hợp và hành động.

Thứ hai, họ cần xác định xem sự không phù hợp tương tự có tồn tại hoặc có khả năng xảy ra hay không. Điều khoản này yêu cầu bạn xác định và xác định các cơ hội để cải tiến liên tục hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh.

Nhận xét

 1. Bếp Hoàng Cương là Nhà phân phối hãng các sản phẩm của TEKA. Nếu quý khách cần bất cứ sản phẩm gì của TEKA với giá rẻ nhất, lắp đặt vận chuyển tận nơi, bảo hành dài hạn chu đáo, hãy tới Bếp Hoàng Cương!

  Siêu thị Bếp Hoàng Cương - TP HCM
  Địa chỉ: 348 Bạch Đằng - Q Bình Thạnh - TP HCM
  Tel: 0974329191
  Website: https://bephoangcuong.com

  Siêu thị Bếp Hoàng Cương - Hà Nội
  Địa chỉ: 398 Khâm Thiên - quận Đống Đa - Hà Nội
  Tel: 0933266966
  Youtube: https://bit.ly/BepHoangCuong

  Trả lờiXóa
 2. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc bếp hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu nấu nướng thì bếp điện từ TEKA IZ 7200 HL sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho căn bếp của gia đình bạn. Sản phẩm là sự kết hợp độc đáo giữa vùng nấu hồng ngoại và vùng nấu từ, giúp bạn có thể nấu những món ăn thơm ngon mà vẫn tiết kiệm điện năng, góp phần giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Thương hiệu thiết bị gia dụng nổi tiếng Teka sẽ đem đến cho bạn những tính năng nấu nướng nổi trội và hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên chiếc bếp điện từ TEKA IZ 7200 HL.

  TEKA IZ 7210 là dòng thiết bị bếp từ đôi được Siêu thị Bếp Hoàng Cương nhập khẩu trực tiếp và phân phối trên hệ thống cửa hàng tại Việt Nam. TEKA IZ 7210 thiết kế kiểu dáng hình chữ nhật với kích thước 730x430mm rất phù hợp với mọi gian bếp. Người dùng sẽ có trải nghiệm nấu nướng vô cùng thú vị với các chức năng nấu với mức nhiệt cao, nấu với mức nhiệt thấp, tự động nhận diện kích thước vùng nấu, chức năng báo nhiệt dư…Bởi vậy, bếp từ TEKA IZ 7210 phiển bản mới sẽ làm hài lòng tất cả người tiêu dùng thông minh.

  Được sản xuất bởi tập đoàn thiết bị gia dụng nổi tiếng Teka và sở hữu hàng loạt những tính năng ưu việt, bếp từ TEKA IR 6320 xứng đáng là người bạn đồng hành lý tưởng cùng chị em nội trợ tận hưởng những phút giây nấu nướng thú vị và tuyệt vời. Sản phẩm thuộc dòng bếp từ 3 vùng nấu công nghệ siêu tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, 4 chức năng nấu riêng biệt: iQuick Boiling, hầm, nấu tan chảy, giữ ấm cùng 9 mức độ nhiệt khác nhau đảm bảo phù hợp với đa dạng nhu cầu nấu nướng. Sản phẩm Teka IR 6320 luôn được khách hàng đánh giá cao bởi thẩm mỹ, chất lượng và tính ứng dụng trong đời sống thực tế.

  Bếp từ Teka IBC 72300 có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu nấu nướng đa dạng trong căn bếp gia đình. Bếp TEKA IBC 72300 thiết kế 2 vùng nấu cảm ứng nhiệt từ, trong đó đường kính của bếp trái là 180mm và của bếp phải là 210mm. Mặt kính màu đen sang trọng được vát 4 cạnh bên đem lại độ tinh tế cho sản phẩm. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong thời gian dài đến 3 năm.

  Ngay khi vừa ra mắt, model Teka IZ 8320 HS - dòng bếp từ thuộc phân khúc cao cấp này đã ngay lập tức chiếm được tình cảm của các bà nội trợ bởi những tính năng ưu việt mà nó sở hữu, giúp công việc nấu nướng trở nên thuận tiện, đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều. TEKA IZ 8320 HS được thiết kế 3 vùng nấu từ riêng biệt và tổng công suất cực đại có thể đạt đến 7.4kW, kích thước bếp 800 x 400 x 150 mm, mặt kính ceramic đen chống nứt vỡ sang trọng, công nghệ tiết kiệm điện năng tối ưu. Bếp từ Teka IZ 8320 HS chính là sự lựa chọn lý tưởng cho căn bếp thêm sang trọng, tiện nghi và giúp các bà nội trợ giải quyết hiệu quả các vấn đề nấu nướng hiện tại.

  Siêu thị Bếp Hoàng Cương - TP HCM
  Địa chỉ: 348 Bạch Đằng - Q Bình Thạnh - TP HCM
  Tel: 0974329191
  Website: https://bephoangcuong.com

  Siêu thị Bếp Hoàng Cương - Hà Nội
  Địa chỉ: 398 Khâm Thiên - quận Đống Đa - Hà Nội
  Tel: 0933266966
  Youtube: https://bit.ly/BepHoangCuong

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

40 NGUYÊN TẮC - THỦ THUẬT SÁNG TẠO TRIZ

40 NGUYÊN TẮC - THỦ THUẬT SÁNG TẠO Sáng tạo  là hoạt động tạo ra bất kì cái gì  mới  và  cái mới  đó đem lại  ích lợi . Ví dụ: Học sinh tự tìm ra cách giải mới có thể giải được bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Người bán hàng sử dụng cách tiếp thị mới thu hút khách hàng, bán được nhiều sản phẩm hơn. Acsimet tìm ra lực đẩy của nước (lực đẩy Acsimet) xác định người thợ kim hoàn gian lận vàng của vua. Thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy tìm ra cách dời những ngôi nhà với kích thước rất lớn từ nơi này đến nơi khác. Thủ thuật  là thao tác tư duy đơn lẻ kiểu: hãy đặc biệt hoá bài toán, hãy phân nhỏ đối tượng, hãy làm ngược lại...  1. Nguyên tắc phân nhỏ a) Chia đối tượng thành các phần độc lập. -Để di chuyển 100 cái ghế ra khỏi phòng, đòi hỏi phải khiêng từng cái.   b) Làm đối tượng trở nên tháo lắp được. - Máy vi tính gồm có các thành phần như thùng máy, màn hình, ram, ổ cứng, ổ dvd ...có thể tháo lắp được. Khi máy tính bị sự cố, chỉ cần xác định bộ phận nào bị hư, và t

50 câu hỏi cho phương pháp SCAMPER

SCAMPER là phương pháp khá nổi tiếng và phổ biến tại nhiều nước Kỹ thuật dựa trên lý thuyết rằng mọi phát minh mới hoặc đổi mới, theo một cách nào đó, hình dạng, hình thức hoặc chức năng, một sự thích ứng của một cái gì đó đã tồn tại hoặc đã tồn tại. Từ SCAMPER là một từ viết tắt phục vụ như một danh sách kiểm tra đổi mới. Mỗi chữ cái viết tắt gợi ý một cách khác nhau nhóm có thể gắn với các đặc điểm của một sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình để kích thích những ý tưởng hoàn toàn mới: S = Thay thế một cái gì đó C = Kết hợp nó với một cái gì đó khác A = Thích ứng một cái gì đó (một ý tưởng khác, một phần,   quá trình, v.v.) M = Sửa đổi, phóng to hoặc thu nhỏ P = Đưa vào sử dụng khác E = Loại bỏ (hoặc đơn giản hóa) một cái gì đó R = Sắp xếp lại (hoặc đảo ngược) Alex Osborn ban đầu đã phát triển một danh sách "Câu hỏi thúc đẩy ý tưởng" của mọi người là cơ sở của kỹ thuật. Họ sau đó đã được sắp xếp và được phát triển thêm bởi tác giả Bob Eberle. Cách thức hoạt động

Một số ví dụ về POKA YOKE

Poka Yoke là gì? Poka Yoke, nghĩa là chống lỗi theo tiếng Nhật, ngăn ngừa những sai lầm có thể tránh được xảy ra. Điều này áp dụng cho bất kỳ môi trường nào, có thể là trong sản xuất, bệnh viện hoặc thậm chí trong nhà. Mục đích của việc chống lỗi là để loại bỏ nhu cầu mọi người nghĩ về các sản phẩm hoặc quy trình họ đang sử dụng. Điều này là do các sản phẩm có thiết kế khiến cho không thể sử dụng chúng sai cách. Khi ai đó sử dụng sản phẩm sai cách, nó không hoạt động và người dùng thấy rằng họ đang làm sai. Các tính năng thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả làm cho các lỗi khó xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm. Nguồn gốc và ứng dụng Khái niệm được phát triển từ nhu cầu đạt được chất lượng trong các quy trình sản xuất. Đó là Shigeo Shingo, một trong những người tiên phong của Hệ thống sản xuất Toyota, người đã đề xuất khái niệm này. Ông là một bậc thầy chất lượng, người đã đề xuất ý tưởng ‘Zero Defects, là một mô hình chất lượng. Suy nghĩ là một qu