Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2018

PAS 96:2017

PAS 96 là gì?   Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hoạt động rất hiệu quả để giảm thiểu các mối đe dọa vô ý đối với an toàn thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, thông thường, chúng không bao gồm cách phát hiện hoặc giảm thiểu các cuộc tấn công có chủ ý. Đây có thể là sự cố ô nhiễm độc hại, hoặc pha trộn động cơ kinh tế, hoặc lạm dụng ngày càng tăng của kỹ thuật số. PAS 96 được ban hành để chống lại những vấn đề này. Được tài trợ bởi DEFRA và Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm, PAS 96 hướng dẫn các nhà quản lý ngành thực phẩm thông qua các cách tiếp cận và thủ tục, mà qua đó họ có thể áp dụng để cải thiện khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng thực phẩm từ gian lận hoặc các hình thức tấn công khác.  Phạm vi PAS bao gồm tất cả các mối đe dọa và bảo vệ tất cả các yếu tố cung cấp thực phẩm. Nó tập trung vào sự an toàn và tính toàn vẹn của thực phẩm và đồ uống, nhưng khả năng tồn tại của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cũng được bảo vệ.  Doanh nghiệp nào áp dụng PAS 96?  PAS này sẽ c

ISO 50001: 2018 - Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50001 - Quản lý năng lượng  Sử dụng năng lượng hiệu quả giúp các tổ chức tiết kiệm tiền cũng như giúp bảo tồn tài nguyên và giải quyết biến đổi khí hậu.  ISO 50001 hỗ trợ các tổ chức trong tất cả các lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, thông qua sự phát triển của một hệ thống quản lý năng lượng (EnMS).   ISO 50001: 2018  - Hệ thống quản lý năng lượng   ISO 50001 dựa trên mô hình hệ thống quản lý cải tiến liên tục cũng được sử dụng cho các tiêu chuẩn nổi tiếng khác như ISO 9001 hoặc ISO 14001.  Điều này giúp các tổ chức tích hợp quản lý năng lượng trở nên dễ dàng hơn trong nỗ lực nâng cao chất lượng và quản lý môi trường.   ISO 50001: 2018 cung cấp một khung các yêu cầu cho các tổ chức để:  Xây dựng chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Sửa các mục tiêu và mục tiêu để đáp ứng chính sách. Sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định về sử dụng năng lượng. Đo lường kết quả. Xem xét chính sách hoạt động tốt như thế nào và  Liên

TIÊU CHUẨN 15378 bản chuyển ngữ.

ISO 15378: 2017 Vật liệu bao gói sơ cấp cho các sản phẩm thuốc - Các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, có liên quan đến thực hành sản xuất tốt (GMP) ISO 15378: 2017 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức: a) cần chứng minh khả năng của mình một cách nhất quán để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng khách hàng và các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành, và b) nhằm tăng cường sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quy trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành. Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này là chung và được dự định áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể loại hoặc kích cỡ của nó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ mà nó cung cấp. CHÚ THÍCH 1: Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ "sản phẩm" hoặc "dịch vụ" chỉ áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ dành cho, hoặc theo yêu cầu của khách hàn

Bản chuyễn ngữ BRC Issue 8

------------------------------------------