Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2018

ISO 9004:2018 Quản lý chất lượng - Chất lượng của một tổ chức - Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững

Tiêu chuẩn này là gì? BS EN ISO 9004 có liên quan mật thiết với tiêu chuẩn BS EN ISO 9001. Tuy nhiên, trong khi tiêu chuẩn này tập trung vào việc đạt được sự hài lòng của khách hàng thông qua các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, ISO 9004 nhắm đến chất lượng gắn vào rộng rãi hơn trong toàn tổ chức. Việc áp dụng cuối cùng là để cải tiến hiệu suất tổ chức tổng thể, do đó đạt được thành công lâu dài, bền vững. Tiêu chuẩn này dành cho ai? Tiêu chuẩn này dành cho các nhà quản lý ở mọi cấp và có thể được sử dụng trong các tổ chức thuộc bất kỳ loại hình, lĩnh vực hoặc quy mô nào từ các tập đoàn nhỏ nhất đến nhiều nhà máy trên toàn cầu. Tại sao bạn nên sử dụng tiêu chuẩn này? ISO 9004 đưa ra hướng dẫn về cách quản lý hàng đầu có thể cải thiện hiệu suất tổng thể của tổ chức để đạt được thành công bền vững. Nó sử dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng cốt lõi được tìm thấy trong ISO 9000:2015 và xây dựng dựa trên các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001, nhưng có tầm nhìn dài

ISO 22000:2018

Tại sao ISO 22000 được sửa đổi? Kể từ lần xuất bản đầu tiên của ISO 22000 vào năm 2005, người dùng trong chuỗi cung ứng đã phải đối mặt với những thách thức an toàn thực phẩm mới - thúc đẩy nhu cầu sửa đổi tiêu chuẩn.  Đó là quy trình bình thường đối với tiêu chuẩn ISO được sửa đổi. Trên thực tế, mỗi tiêu chuẩn 5 năm được xem xét lại để xác định xem có cần sửa đổi hay không, để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn vẫn phù hợp và hữu ích cho các doanh nghiệp nhất có thể. Những thay đổi chính đối với tiêu chuẩn là gì?  Những thay đổi được đề xuất chính cho tiêu chuẩn bao gồm các sửa đổi đối với cấu trúc của nó cũng như làm sáng tỏ các khái niệm chính như:  Cấu trúc bậc cao: để làm cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn một chuẩn hệ thống quản lý, phiên bản ISO 22000 mới sẽ theo cùng cấu trúc như tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, Cấu trúc bậc cao (HLS). Cách tiếp cận rủi ro: tiêu chuẩn hiện nay bao gồm một cách tiếp cận khác nhau để hiểu rủi ro. Chu kỳ PDCA: tiêu chuẩn

KHOẢNG CÁCH TỪ NÓI TỚI LÀM

Doanh nghiệp bạn có đang bị mắc kẹt giữa nói và làm không? - Chúng ta mất quá nhiều thời gian để nói thay cho làm. - Tư duy cản trở hành động. - Môi trường doanh nghiệp không tạo điều kiện cho đổi mới và sáng tạo. - Quá chú trọng vào dữ liệu đo. - Tạo sự canh tranh nội bộ gay gắt.

ISO 22000